Dodano 09/02/2018
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. zakończył się pilotaż, polegający na zmianie tabeli regulacyjnej miejskiej sieci ciepłowniczej z obecnej 122°C/61°C na 118°C/61°C. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim Odbiorcom za pomoc i współpracę, a także za wyrozumiałość podczas prowadzenia powyższych działań. Z całą stanowczością możemy podkreślić, że przebieg pilotażu odbył się bez znaczących problemów związanych z dostawą ciepła do obiektów. W kilkunastu obiektach w trakcie trwania pilotażu pojawiły się chwilowe niedogrzewania, na które służby techniczne EPEC reagowały natychmiast, usuwając problem. Pragniemy poinformować, że dane zebrane podczas trwania pilotażu są dla nas bardzo cenne. Potwierdziły one realne możliwości wprowadzenia obniżonej tabeli regulacyjnej w naszym systemie ciepłowniczym. Powyższe próby pozwoliły określić wydajność obecnie zainstalowanych urządzeń odbiorczych, a także wskazać zakres występujących odchyleń parametrów od wartości ustalonych w okresie prowadzenia pilotażu. W chwili obecnej prowadzone są przez nas działania związane z analizą pozyskanych danych pod kątem możliwego wprowadzenia nowej tabeli temperatur zasilania dla miasta Elbląga. Istotnym elementem jest również ocena przeprowadzonego pilotażu przez naszego głównego Dostawcę ciepła tj. spółkę Energa Kogeneracja Sp. z o.o. O dalszych działaniach będziemy na bieżąco Państwa informować.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016