Platforma zakupowa

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyk Cieplnej Sp. z o.o. (dalej: EPEC) wdrożyło Platformę Zakupową Open Nexus, która stanowi zbiór nowoczesnych narzędzi elektronicznych wspierających realizację procesów handlowych, ułatwiające współpracę z Zamawiającym. Platforma zakupowa służy do przejrzystej komunikacji z Wykonawcami. W sposób przyjazny i intuicyjny umożliwia szybkie zapoczątkowanie współpracy.

Oznacza, to że proces składania ofert i ich ocena będzie prowadzony w sposób elektroniczny, który gwarantuje zachowanie pełnej przejrzystości procesu oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie procesu zakupowego.

EPEC poprzez Platformę Zakupową będzie wysyłał do Państwa zapytania ofertowe oraz publikował na niej postępowania przetargowe. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronach zapytań ofertowych lub opublikowanych przetargach, bądź biorą udział w dwuetapowych negocjacjach (np. zapytanie ofertowe / aukcja elektroniczna). Jest to duża wygoda i znaczne skrócenie czasu dokonywania transakcji handlowych.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich, w tym lokalnych Dostawców, Wykonawców i Usługodawców do korzystania z Platformy Zakupowej, na której znajdować się będą aktualne zapytania ofertowe oraz ogłoszenia o przetargach i aukcjach.

Link do Platformy Zakupowej


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016