Nowe ceny sprzedaży ciepła dla EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z dniem 01.11.2019r.  wprowadza nową Taryfę dla Ciepła EPEC.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. informuje, że od 01 listopada 2019r. w związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.22.2019.159.XIX.PWi z dnia 09 października 2019r. wprowadza zmianę  cen za ciepło i stawek opłat za usługi przesyłowe. Nowe ceny zostały ogłoszone w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 240 z dnia 09.10.2019r.

W związku z tym, że ceny ciepła wyliczane są wg wzorów podanych w części IV pkt. 4.1.1 Taryfy dla Ciepła poniżej podajemy ich wielkości:

  1. za zamówioną moc cieplną    - 6.975,88  zł/MW netto,
  2. za ciepło                              -      32,58  zł/GJ   netto.

Stawki opłat za usługi przesyłowe są zawarte w części IV pkt. 4.3 taryfy. Podatek VAT będzie doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

                                                                                              Zarząd EPEC


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016