Nowe ceny sprzedaży ciepła dla EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.07.2019r.  ENERGA Kogeneracja
Sp. z o.o. 
(Elektrociepłownia) wprowadza nowe ceny sprzedaży ciepła dla EPEC.

Zawiadamiamy, że ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. (Elektrociepłownia) na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13.06.2019r. Nr OGD.4210.10.2019.1331.XVII.KG od 01.07.2019r. podwyższyła dla EPEC Spółka z o.o. ceny zakupu ciepła, które będą wynosić netto:

  • cena za moc zamówioną                              7.123,28 zł   miesięcznie za 1 MW,
  • cena ciepła                                                        33,93 zł   za 1 GJ,
  • cena nośnika ciepła                                           19,87 zł   za m 3 .

 

W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia z dniem 01.07.2019r. dla Odbiorców końcowych zmianę cen za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik.  Nowe ceny EPEC wyliczył z uwzględnieniem cen produkcji ciepła we własnej Ciepłowni Dojazdowa i wynoszą one netto:

  • cena za moc zamówioną                               6.704,69 zł   miesięcznie za 1 MW,
  • cena ciepła                                                         32,37 zł   za 1 GJ,
  • cena nośnika ciepła                                            19,87 zł   za m 3 .

 

Wzór według którego dokonano przeliczenia nowych cen został podany w pkt. 4.1.1. części IV Taryfy dla ciepła EPEC. Podatek VAT będzie doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 23 %.

 

Stawki opłat za usługi przesyłowe oraz ceny wytwarzanego ciepła w źródłach własnych EPEC pozostają bez zmian.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że na podstawie Decyzji nr 4/2019 Prezesa EPEC Spółka z o.o. z dnia 28.06.2019r., zmianie ulegają również stawki opłat za dodatkowo zlecone czynności związane z dostawą ciepła.

                                                                                                                                               

                                                                                                           Zarząd   EPEC


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016