ZAPROSZENIE DLA PRODUCENTÓW SYSTEMÓW PREIZOLOWNYCH

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w latach 2019-2020 będzie realizowało Projekt pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” przy współudziale środków pochodzących z Działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” Oś Priorytetowa I – „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020.

Projekt obejmuje 14 zadań, głównie polegających na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na rury preizolowane oraz likwidacji stacji grupowych. W wyniku realizacji projektu przewiduje się budowę 6,78 km sieci preizolowanej o w przedziale średnic od Dn 25 do Dn 400.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dla producentów systemów preizolowanych, dotyczące realizacji ww. Projektu, które odbędzie się w siedzibie EPEC w Elblągu przy ul. Fabrycznej 3, w Sali konferencyjnej Spółki (III piętro przy sekretariacie) w dniu 27.02.2019 r. o godz. 11:00.

Ze względów organizacyjnych prosimy do 22.02.2019 r. drogą email o potwierdzenie udziału oraz wskazanie ilości uczestników.

Osoba do kontaktów: Pan Edward Atanasiu: email eatanasiu@epec.elblag.pl, tel. 556113232.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016