Zmiana cen za ciepło i stawek opłat za usługi przesyłowe od 15 czerwca 2018r.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. uprzejmie informuje Odbiorców, że w oparciu o decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.32.15.2017.2018.159.XVIII.RSt z dnia 27 kwietnia 2018r. wprowadza zmianę cen za ciepło i stawek opłat za usługi przesyłowe od 15 czerwca 2018r.

Taryfa dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07 maja 2018r., poz. 2004.

W nowej taryfie EPEC nastąpiła obniżka cen i stawek za usługi przesyłowe średnio o 1,04%. Z uwagi na znaczny wzrost ceny zakupu miału węglowego, wzrosła natomiast cena wytwarzania ciepła w ciepłowni przy ul. Dojazdowej.

Uwzględniając założenia przyjęte przez Spółkę do kalkulacji taryfy dla ciepła, stawki opłat za usługi przesyłowe m.s.c. będą niższe o około 1,04%, natomiast na skutek wzrostu cen wytwarzania ciepła, obciążenia Odbiorców ogółem w roku 2018 mogą być wyższe średnio o 0,30%.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016