Nowe ceny za ciepło i stawki opłat za usługi przesyłowe

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. informuje, że z dniem 01.01.2016r. wprowadza nowe ceny sprzedaży ciepła.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Spółka z o. o. informuje, że od 01 stycznia 2016r. w oparciu o decyzję Prezesa  Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD-4210-37(12)/2015/159/XVI/RST z dnia 11.12.2015 wprowadza zmianę cen za ciepło i stawek opłat za  usługi przesyłowe.

Nowe ceny zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.12.2015r., poz. 4934.

W związku z  tym,  że  ceny  ciepła  wyliczane są wg wzoru podanego w części IV pkt. 4.1.1 Taryfy dla ciepła poniżej podajemy  ich wielkości:

  • za zamówioną moc cieplną    - 6.787,04  zł/MW netto,
  • za ciepło                                 -  32,03  zł/GJ   netto.

Stawki opłat za usługi przesyłowe są zawarte w części IV pkt. 4.3 taryfy. Podatek VAT będzie doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmiana cen oznacza spadek obciążeń dla Odbiorców o ok. -0,36% w skali roku.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016