Informacja o spadku cen z tytułu wytwarzania ciepła oraz stawek opłat za usługi przesyłowe

Taryfy
i cenniki

Uprzejmie informujemy naszych Odbiorców, że decyzją Prezesa URE Nr OGD.4210.41.15.2016.159.XVII.DJ z dnia 29 grudnia 2016r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła dostarczanego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., która zostanie wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami od dnia 01.02.2017r.

W nowej taryfie EPEC nastąpiła obniżka cen i stawek za usługi przesyłowe średnio o 1,74%, co oznacza że obciążenia naszych odbiorców  zmniejszą się o około 0,87% gdyby potwierdziły się warunki taryfowe.  Generalnym czynnikiem spadku cen wytwarzania ciepła jest znaczny spadek cen paliw oraz oszczędności wprowadzane przez Spółkę we wszystkich obszarach funkcjonowania.

Jednocześnie zawiadamiamy że od dnia 1 lutego 2017r decyzją Prezesa URE ulegają również zmiany ceny zakupu ciepła w Energa-Kogeneracja Spółka z o.o. które na rok 2017 wykazują średni spadek o 2,30%.

 Łącznie zatem, jeśli potwierdzą się warunki taryfowe, obciążenia Odbiorców z tytułu zmiany cen  za usługi przesyłowe  EPEC  oraz cen zakupu ciepła w Energa Kogeneracja  powinny być niższe średnio o 2,32%.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016