Przedłużenie okresu pilotażu do 31 I 2018

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu informuję, że dobiega końca uruchomiony w miesiącu listopadzie b.r. pilotaż, polegający na zmianie tabeli regulacyjnej miejskiej sieci ciepłowniczej z obecnej 122°C/61°C na 118°C/61°C. Zebrane dane potwierdzają realne możliwości wprowadzenia obniżonej tabeli regulacyjnej, a przede wszystkim pozwoliły określić wynik techniczny dla funkcjonujących urządzeń odbiorczych. Istotnym efektem powyższych działań jest również ocena występujących odchyleń parametrów od wartości ustalonych w okresie prowadzenia pilotażu.

Jednakże z uwagi na występujące w tym okresie warunki pogodowe, widzimy potrzebę przedłużenia prowadzonego pilotażu do 31 stycznia 2018 roku. Działania te uzgodniliśmy z dostawcą ciepła tj. Energa Kogeneracja, który wyraził zgodę na kontynuowanie pilotażu.

Tak jak już informowaliśmy wcześniej w przypadku wystąpienia jakichkolwiek utrudnień, służby techniczne Spółki podejmą natychmiastowe czynności w celu przywrócenia zgodności dostaw lub usunięcia ewentualnych skutków powziętych działań.

Mając na uwadze cel prowadzonych prac, kolejny raz prosimy o zwrócenie uwagi na ewentualne zmiany w odbiorze naszego ciepła. Wszelkie tego typu zgłoszenia prosimy przesyłać Spółce w standardowym trybie do Pogotowia Ciepłowniczego pod nr telefonu 993 lub 55 611 32 69.

Dziękujemy za Państwa współpracę i przepraszamy za ewentualne uciążliwości.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016