Efektywność energetyczna i emisja zanieczyszczeń

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedawanego przez EPEC w 2016 r.

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

  • ilość ciepła sprzedana do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) (węgiel+biomasa) = 1.486.443,0 GJ,
  • ilość ciepła wyprodukowanego w kogeneracji dostarczonego do m.s.c. = 1.127.920,8 GJ,
    w tym ilość ciepła wyprodukowanego w kogeneracji z OZE (biomasa) = 101.992,8 GJ,
  • ilość ciepła odpadowego dostarczonego do m.s.c. z instalacji przemysłowych = 0,0 GJ,

Ciepło wytworzone w OZE jest również ciepłem wyprodukowanym w wysokosprawnej kogeneracji.

Ciepłownia Dojazdowa (EPEC Sp. z o.o.)

  • ilość ciepła wytworzona z węgla kamiennego = 295.077,0 GJ.

Wielkość emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów w 2016 r.

Rodzaj
zanieczyszczenia
Ciepłownia Dojazdowa
(EPEC Sp. z o.o.)
[Mg]
ENERGA Kogeneracja
Sp. z o.o.
[Mg]
pył ogółem 38,070 36,6
SO2 87,688 685,1
NOx 60,684 283,5
CO2 33.376 157.685

Wskaźnik efektywności energetycznej wyliczony dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Elblągu za 2016 r.

wpc = 0,24.

Chcesz być z nami na bieżąco?
Dodaj swój adres do naszego newslettera...

DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016