Ograniczenie strat ciepła - pilotaż od 01 listopada do 31 grudnia 2017

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu prowadzi obecnie prace mające na celu ograniczenie strat ciepła na przesyle energii cieplnej w miejskiej sieci ciepłowniczej Elbląga.

Wyjaśniamy, iż zmniejszenie strat ciepła na przesyle wpłynie na ogólną poprawę funkcjonowania systemu energetyki cieplnej w Elblągu, w tym także ograniczenia kosztów dostarczania czynnika do Państwa obiektów. Prace są realizowane w uzgodnieniu z ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. (Źródło ciepła), która jest głównym dostawcą ciepła do sieci ciepłowniczej naszego miasta.

Prowadzony pilotaż polega na zmianie tabeli regulacyjnej miejskiej sieci ciepłowniczej z obecnej 122°C/61°C na 118°C/61°C, co pozwoli Spółce na potwierdzenia praktycznych możliwości wprowadzenia obniżonej tabeli regulacyjnej.

Nie przewidujemy ograniczeń czy też zakłóceń w dostawie ciepła, jednakże nie możemy wykluczyć wystąpienia przejściowych, krótkotrwałych utrudnień w niektórych obszarach miasta. Służby techniczne Spółki przewidując przejściowe utrudnienia podejmą działania, które w krótkim okresie przywrócą zgodność dostaw lub zniwelują ewentualne skutki powziętych  działań.

W związku z wyżej opisanymi działaniami, w okresie od 01 listopada 2017r. godz. 00:00 do 31 grudnia 2017r. do godz. 24:00 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wraz z ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu wprowadzą nową pilotażową tabelę regulacyjną miejskiej sieci ciepłowniczej 118°C/61°C. W celu wyjaśnienia tematu zamieszczamy tabele regulacyjne miejskiej sieci ciepłowniczej: obowiązującą obecnie pomiędzy EPEC, a Źródłem ciepła oraz wprowadzoną pilotażowo w okresie od 01.11. – 31.12.2017r.

Mając na uwadze cel prowadzonych prac, uprzejmie prosimy by w powyższym okresie szczególnie zwrócili Państwo uwagę na ewentualne zmiany w odbiorze naszego ciepła. Wszelkie tego typu zgłoszenia prosimy przesyłać Spółce w standardowym trybie do Pogotowia Ciepłowniczego pod nr telefonu 993 lub 55 611 32 69.

Dziękujemy za Państwa współpracę i przepraszamy za ewentualne uciążliwości.

Dołączone pliki:
DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016