eFaktura

Regulamin wystawiania
i przesyłania faktur
drogą elektroniczną

EPEC Spółka z o.o. zachęca Państwa do skorzystania z wersji elektronicznej wystawianych faktur za dostawy ciepła.

Faktura elektroniczna zwana w skrócie e-fakturą jest dokumentem posiadającym taką samą moc prawną jak faktura w wersji papierowej.

Odbiorca posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła z EPEC Spółka z o.o., będzie otrzymywał e-faktury po zapoznaniu się z treścią załączonego regulaminu i wypełnieniu oraz dostarczeniu do siedziby Spółki właściwego formularza, tj.:

  • Zgody na wystawianie i przesyłanie przez EPEC Spółka z o.o. faktur w formie elektronicznej (formularz dla przedsiębiorców) załącznik nr 1 do Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez EPEC Spółka z o.o.,
  • Zgody na wystawianie i przesyłanie przez EPEC Spółka z o.o. faktur w formie elektronicznej (formularz dla odbiorców indywidualnych) załącznik nr 1A do Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez EPEC Spółka z o.o.

Wypełniony i podpisany formularz zgody prosimy o przesłanie lub dostarczenie do siedziby EPEC w formie papierowej lub przesłanie podpisanego skanu dokumentu na adres e-mail epec@epec.elblag.pl.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016