Automatyka pogodowa - rozwiązanie zapewniające komfort i oszczędność

Ilość ciepła dostarczana odbiorcy jest zmienna w czasie i zależy od pory roku oraz panujących aktualnie warunków atmosferycznych.

Zmieniające się temperatury zewnętrzne wpływają na rozpoczęcie, czas trwania sezonu grzewczego i ilość ciepła zużywanego przez odbiorców.

Rosnące koszty energii i coraz większe kłopoty z jej pozyskaniem wymuszają wprowadzanie technologii i rozwiązań technicznych umożliwiających oszczędną gospodarkę energią cieplną.

Znaczącą rolę w oszczędzaniu energii odgrywa też rosnąca świadomość odbiorców.

Wprowadzanie technicznych rozwiązań oszczędzania energii jest jednym z czynników umożliwiającym obniżenie opłat za korzystanie z ciepła.

Są to między innymi:

  • docieplenia budynku, uszczelnienie lub wymiana stolarki

  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

  • montaż urządzeń regulacyjnych i automatyki pogodowej w węźle cieplnym

Automatyka pogodowa umożliwia centralne kompensowanie zmian temperatury zewnętrznej przy utrzymywaniu stałych temperatur wewnętrznych w budynku.

Cyfrowy regulator dla instalacji grzewczych służy do pogodowej regulacji temperatury wody zasilającej. Oznacza to, że temperatura wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania jest regulowana za pomocą krzywej grzania w taki sposób, żeby dla dowolnej temperatury zewnętrznej była utrzymywana stała temperatura w pomieszczeniach.

Zastosowanie tego urządzenia pozwala na płynne ograniczanie temperatury wody powrotnej w zależności od temperatury zewnętrznej.

Dodatkowo regulator steruje pracą pomp obiegowych w obwodzie centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Do regulatora można też doprowadzić sygnał z ciepłomierza proporcjonalny do mocy lub przepływu umożliwiający realizację ograniczeń według zadanych wielkości .

Sterowanie centralne utrzymujące odpowiednią temperaturę wody instalacyjnej gwarantuje optymalną pracę całego systemu centralnego ogrzewania i zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016