Racjonalne korzystanie z ciepła

Uwolnienie cen energii spowodowało zracjonalizowanie kosztów wynikających z jej produkcji i przesyłu do odbiorcy, jednak konsekwencją takiego posunięcia był wzrost opłat za korzystanie z ciepła. Pozytywnym efektem zmiany uwarunkowań ekonomicznych na rynku energii było wymuszenie na odbiorcach myślenia prooszczędnościowego, którego efektem jest optymalizacja i racjonalizacja zużycia ciepła. W ten sposób został uruchomiony proces zwiększania efektywności energetycznej przemysłu oraz zasobów mieszkaniowych, którego skutkiem jest zmniejszenie produkcji energii przy zwiększonej sprawności jej wytwarzania. Skutkiem powyższego jest zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego (w tym również dwutlenku węgla odpowiedzialnego za efekt cieplarniany oraz tlenków siarki i azotu, których nadmiar w atmosferze powoduje powstawanie t.zw. „kwaśnych deszczy”) i zdrowia człowieka (pyły i bezo-a-piren, mające właściwości kancerogenne).

Należy jednak zaznaczyć, że ograniczenie zużycia ciepła nie musi oznaczać obniżenia komfortu cieplnego w domu. Wręcz przeciwnie! Zastosowanie odpowiednich rozwiązań w instalacjach odbioru ciepła i ich świadome wykorzystywanie podniesie komfort cieplny w budynku przy jednoczesnym zmniejszeniu zużyciu energii.

Poniżej przedstawiamy główne elementy, które mają decydujący wpływ na racjonalne wykorzystanie ciepła:


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016