Przygotowanie do sezonu grzewczego

Aktualne przepisy energetyczne określają sezon grzewczy jako okres pomiędzy wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Jednak aby takie ciepło popłynęło, właściciel obiektu (spółdzielnia, wspólnota, przedsiębiorstwo, instytucja) powinien zgłosić do przedsiębiorstwa ciepłowniczego potrzebę włączenia ogrzewania. Przedsiębiorstwo ma 12 godzin na uruchomienie przepływu ciepła. Nadmienić należy, że prawo nie zabrania również uruchomienia ogrzewania poza wyznaczonymi miesiącami sezonu grzewczego. Warto również przypomnieć jak określały sezon grzewczy dawne przepisy, a mianowicie był to okres między 15 października a 25 kwietnia. Rozpoczęcie ogrzewania mogło nastąpić wówczas, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 19.00 w ciągu kolejnych trzech dni była niższa od plus 120C. Jeżeli przed sezonem grzewczym wystąpiło ochłodzenie i temperatura o godz. 19.00 spadła poniżej 100C, to stanowiło również podstawę by wojewoda mógł podjąć decyzję o włączeniu ogrzewania.

Jednakże rozpoczęcie dostaw ciepła to nie tylko względy formalne wynikające z obowiązku przepisów prawa ale również odpowiedzialność stron wynikająca ze stanu technicznego eksploatowanych urządzeń oraz współpracy dostawcy i odbiorcy.

Odpowiedzialność dostawcy ciepła:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jako dostawca ciepła zobowiązany jest do oszacowania sprawności istniejącego systemu ciepłowniczego a następnie na podstawie tych danych określenia przewidywanego zakresu koniecznej modernizacji gospodarki cieplnej, które zapewnią prawidłową dostawę ciepła w okresie sezonu grzewczego. Przed zbliżającym się sezonem grzewczym służby eksploatacyjne spółki przystępują do przygotowania węzłów celem uruchomienia centralnego ogrzewania. W związku z powyższym EPEC zwraca się prośbą do odbiorców o zaakceptowanie ustawień węzła, które pozwoliłyby na dostosowanie pracy węzła do zmieniających się warunków pogodowych, zapewniając stałe utrzymanie komfortu cieplnego. Pobór ciepła dla c.o. trwa tylko w najchłodniejsze okresy doby, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawionej, zapewnienie komfortu cieplnego odbywa się przy minimalnych kosztach. Pozwala to również na uniknięcie dodatkowych opłat związanych z kilkakrotnym włączaniem i wyłączaniem c.o. w budynku.

Ważnym aspektem, który wpłynie na poprawne uruchomienie c.o. są realizowane na bieżąco kontrole węzłów i rozdzielni z jednoczesnym uzupełnieniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. Prowadzona współpraca pomiędzy dostawcą a odbiorcą w zakresie informacji o prowadzonych pracach remontowych na instalacji wewnętrznej ułatwia poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o. w trakcie przygotowywania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania.

Odpowiedzialność odbiorcy ciepła:

Okres przed uruchomieniem centralnego ogrzewania to także obowiązki odbiorcy, jako właściciela instalacji wewnętrznej. Przeprowadzane niezbędne prace remontowo-konserwacyjne wynikające z oceny stanu technicznego urządzeń winny być zakończone. W przypadku ich występowania odbiorca powinien powiadomić służby techniczne EPEC o miejscu i terminie ich zakończenia. Po zakończeniu prac należy pilnie zgłosić gotowość do napełnienia instalacji c.o. Jednocześnie odbiorca powinien poinformować wszystkich lokatorów o konieczności otwarcia zaworów grzejnikowych w swoich lokalach. Ułatwi to poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o. w trakcie przygotowania węzłów i instalacji do włączenia centralnego ogrzewania.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016