Korzystaj z ciepła kiedy chcesz z usługą „Ciepło12”, czyli dostawa ciepła przez cały rok

     Obecnie określenie „sezon grzewczy” stało się pojęciem umownym, ponieważ dostępność ciepła sieciowego dostarczanego do Odbiorców przez EPEC Sp. z o.o. jest nieprzerwana, t.zn. nie ma konieczności określania terminu rozpoczęcia czy zakończenia okresu grzewczego. Spowodowane jest to dokonującym się w branży ciepłowniczej postępem naukowym i dostępem do rozwiązań technicznych, umożliwiających kontrolę procesów dostawy i regulacji ciepła do mieszkań.
     Dostawę ciepła można realizować w zależności od temperatury na zewnątrz, a czuwa nad tym układ automatycznej regulacji węzła, czyli zespół urządzeń, których zadaniem jest monitorowanie warunków pogodowych i uruchamianie, bądź zatrzymywanie, dostawy ciepła.
Automatyka pogodowa, zamontowana w węzłach cieplnych sama reguluje dostawę ciepła, a temperatura zewnętrzna, przy której ma się załączać instalacja centralnego ogrzewania, określana jest przez Odbiorcę i to On decyduje, kiedy dostawa ma być realizowana. Wystarczy ustawić w regulatorze pogodowym wartość temperatury zewnętrznej po osiągnięciu, której dostawa ciepła zostanie uruchomiona.
     Węzły EPEC wyposażone są w najnowszą generację regulatorów pogodowych umożliwiającą włączanie ogrzewania w dowolnym przedziale temperatur. Natomiast regulatory pogodowe starszej generacji umożliwiają włączanie ogrzewania w zakresie temperatur od 12oC do 16oC.
      Dużym komfortem dla właściciela lub administratora budynku jest też brak konieczności ciągłego obserwowania warunków pogodowych i podejmowania decyzji o włączeniu lub wyłączeniu ogrzewania. Warto również wspomnieć, że wobec dość często w ostatnim czasie występujących w okresie letnim niskich temperatur, zwłaszcza w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza i dużą wietrznością, zastosowanie możliwości korzystania z ciepła jest pożądane z kilku przyczyn:

  1. poczucie komfortu cieplnego, które jest szczególnie ważne dla rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i łatwiej ulegających infekcjom,
  2. nie ma konieczności wspomagania się dodatkowymi urządzeniami grzewczymi, które bywają zawodne, kosztowne i niebezpieczne,
  3. ochrona lokalu przed wilgocią, czyli zapobieganie rozwojowi grzybów i wielu czynników alergizujących, ale także ochrona budynku i ograniczanie niekorzystnych zjawisk, takich jak: pęknięcia i rysy, zawilgocenia, korozja.

     Przedstawione powyżej zalety korzystania z ciepła przez cały rok, w tym utrzymywanie stałego komfortu cieplnego w mieszkaniach, jest niewspółmierne do potencjalnych opłat za zużyte ciepło. Z przeprowadzonych analiz i obliczeń wynika, że korzystanie z ciepła w okresie letnim może zwiększyć rachunki maksymalnie o 2-3 % w skali roku. Ponadto i tak odbiorcy często ponoszą dodatkowe koszty, dogrzewając pomieszczenia poprzez używanie alternatywnych źródeł ciepła.
     Uruchomienie usługi „Ciepło12”, czyli umożliwienie korzystania z ciepła przez cały rok, odbywa się poprzez złożenie wniosku aktywacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Wniosek ten można także przesłać drogą mailową. Usługa zostanie uruchomiona po pozytywnej ocenie możliwości jej uruchomienia w węźle cieplnym.

Uruchomienie usługi „Ciepło12” jest bezpłatne.

     Z usługi „Ciepło12” może skorzystać każdy Klient EPEC Sp. z.o.o., który zasilany jest z węzła cieplnego (bez względu na status własnościowy węzła), w którym istnieje taka możliwość techniczna.

Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej na temat korzystania z ciepła przez cały rok prosimy o kontakt:

Dział Sprzedaży
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, tel 55 61 13 277, e-mail: uslugi@epec.elblag.pl


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016