Rozliczanie należności za dostawy ciepła

Należności związane z dostarczaniem ciepła pobierane są według cen i stawek opłat zawartych w Taryfach dla ciepła zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki:

Rozliczenia za pobraną energię cieplną według taryfy dwuczłonowej obejmują:

  • roczną opłatę stałą za zamówioną moc, rozłożoną na 12 rat, płatnych miesięcznie przez cały rok, niezależnie od pobierania lub nie pobierania energii cieplnej w danym miesiącu,
  • opłatę za ciepło pobrane w danym miesiącu wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • roczną opłatę stałą za usługi przesyłowe wynikającą z zamówionej mocy, rozłożoną na 12 rat, płatnych miesięcznie przez cały rok, niezależnie od przesyłania lub nie przesyłania ciepła w danym miesiącu,
  • opłatę zmienną za usługi przesyłowe w oparciu o ciepło przesłane w danym miesiącu wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

Treść decyzji

Dodatkowo rozliczenie obejmuje:

  • opłatę za nośnik ciepła pobieraną jedynie w miesiącu, w którym wystąpiły ubytki w instalacji odbiorczej budynku,
  • opłaty za dodatkowo zlecane przez Odbiorcę czynności związane z dostawą ciepła wg stawek opłat zawartych w Decyzji Prezesa EPEC Spółka z o.o.,
  • inne opłaty wynikające z Taryfy dla ciepła Sprzedawcy.

Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych dostawy ciepła naliczamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło Dz. U. z 2020 r. poz. 718

WNIOSEK - PDF


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016