Pogotowie ciepłownicze

W przypadku wystąpienia awarii lub zakłócenia w pracy:

  • instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody należy zgłosić powyższy fakt:
    • do administratora, właściciela bądź konserwatora budynku
    • do Pogotowia Ciepłowniczego, gdy administrator zawarł z EPEC umowę na konserwację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody
Numery alarmowe
Pogotowia Ciepłowniczego:
993 - numer bezpłatny
55 61-13-269 - numer płatny

W przypadku stwierdzenia awarii lub usterki:

  • sieci ciepłowniczej
  • węzła cieplnego
  • rozdzielni cieplnej
  • kotłowni EPEC

należy zgłosić powyższy fakt do Pogotowia Ciepłowniczego (dyżur pełniony jest przez 24 godziny na dobę).


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016