Zawieranie umów sprzedaży ciepła

Umowę sprzedaży ciepła zawiera właściciel obiektu lub osoba przez niego upoważniona.

Przed zawarciem umowy sprzedaży ciepła należy przedłożyć kopie następujących dokumentów:

osoby fizyczne:

 • tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.),
 • dowód osobisty.

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.),
 • dowód osobisty,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
 • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

osoby prawne:

 • tytuł prawny do obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.),
 • dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS.

wspólnoty mieszkaniowe:

 • dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów (tzn. uchwała o wyborze Zarządu, umowa o administrowanie),
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

inne jednostki organizacyjne:

 • dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

DRUK - zlecenie na ciepło


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016