Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Ograniczenie opłat za ogrzewanie jest możliwe również poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Celem zmniejszenia bezwładności instalacji należy kierować się zasadą zmniejszania ilości wody w zładzie (tj. pojemności instalacji). Dlatego niezbędna jest wymiana przewymiarowanych rur i rezygnacja z tradycyjnych grzejników żeliwnych na rzecz grzejników płytowych, charakteryzujących się małą pojemnością wodną. Po zastosowaniu powyższych zaleceń reakcja instalacji na nasze potrzeby cieplne będzie najszybsza. Należy również zamontować zawory przygrzejnikowe z głowicami termostatycznymi. Zawory przygrzejnikowe pozwolą na właściwą regulację hydrauliczną instalacji, która gwarantuje równomierny rozdział ciepła w całej bryle budynku. Poprzez zastosowanie zaworów termostatycznych zapewnimy komfort cieplny w poszczególnych pomieszczeniach oraz uzyskamy możliwość zróżnicowania temperatury w różnych pomieszczeniach lub jej obniżenie, gdy dane pomieszczenie nie jest użytkowane.

Należy również zaizolować termicznie przewody instalacji c.o. i c.w., przebiegające przez pomieszczenia nieogrzewane, a przewody prowadzone w ścianach również należy zabezpieczać termicznie poprzez zastosowanie otulin.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016