Modernizacja węzła cieplnego

Węzeł cieplny służy do transformowania parametrów grzewczych z wysokiego ciśnienia i temperatury do warunków dopuszczalnych w instalacji wewnętrznej. Nowoczesna automatyka dostosowuje parametry pracy węzła cieplnego do aktualnych warunków pogodowych i potrzeb cieplnych mieszkańców określonych poprzez zadane nastawy. Należy podkreślić, że obecnie montowana automatyka umożliwia - niezależnie od pory roku - samoczynne włączanie ogrzewania w budynku przy spadku temperatury powietrza atmosferycznego do wielkości nastawionej z góry.

Wykonanie węzła według poniższego schematu gwarantuje poprawną jego pracę, zapewni komfort cieplny, oraz obniży koszty ogrzewania i pozyskania ciepłej wody użytkowej, ponieważ automatyczna regulacja jest zawsze skuteczniejsza niż sterowanie ręczne. Dlatego zalecamy modernizację węzłów cieplnych pod kątem zastosowania w szerokim stopniu automatyki.

Poniżej prezentujemy schemat ideowy węzła cieplnego w domku jednorodzinnym.

węzeł cieplny domu jednorodzinnego

Opis najważniejszych elementów węzła:

poz. 5 - podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody gromadzi ciepłą wodę, pobierając energię o mniejszej mocy w dłuższym czasie. Pozwala to na zamawianie u dostawcy ciepła mniejszej mocy cieplnej,

poz. 8 - regulator pogodowy wraz z zaworem regulacyjnym poz. 3 dostosowuje temperaturę czynnika grzewczego do aktualnej temperatury powietrza zewnętrznego - im jest cieplej na zewnątrz, tym generowana przez ww. urządzenia temperatura pracy instalacji wewnętrznej jest niższa. Obniżenie temperatury czynnika grzewczego zasilającego instalację centralnego ogrzewania przynosi efekt w postaci niższych strat a równocześnie gwarantuje komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach. Regulator pogodowy umożliwia także stosowanie cyklicznych wyłączeń ciepła podczas nieobecności mieszkańców i stosowanie (np. w nocy) obniżeń temperatury czynnika grzewczego, który trafia do grzejników,

poz. 10 - czujnik temperatury na rurociągu powrotnym do miejskiej sieci ciepłowniczej zapewnia właściwe wykorzystanie zawartej w czynniku grzewczym energii cieplnej - im niższa jest ta temperatura, tym mniejsze są straty ciepła w sieci ciepłowniczej i rośnie sprawność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w źródle ciepła,

poz. 12 - czujnik temperatury w podgrzewaczu ciepłej wody dostosowuje ją do potrzeb odbiorcy. Równocześnie chroni on instalację przed korozją i odkładaniem się kamienia kotłowego w wyniku przegrzania wody w podgrzewaczu,

poz. 13 - zawór termostatyczny przy grzejniku dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu do aktualnych potrzeb. Przy pomocy głowicy termostatycznej zamontowanej na zaworze grzejnikowym można obniżyć temperaturę w pomieszczeniu, gdy nie przebywają w nim osoby, a więc zmniejszyć zużycie ciepła.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016