System Zarządzania Jakością

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 6 listopada 2017 roku, w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., został przeprowadzony, przez jednostkę certyfikującą Lloyd’s Register (Polska) Sp. z o.o., audyt ponownej certyfikacji na zgodność obecnego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami nowego wydania normy ISO 9001:2015. Wynik audytu był pozytywny i tym samym udzielona została rekomendacja wydania nowego certyfikatu jakości ISO 9001:2015. Zakres Systemu Zarządzania Jakością obejmuje produkcję, przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Od czerwca 1999 roku EPEC Sp. z o.o. posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością. Udzielenie kolejnego certyfikatu obliguje nas do kontynuacji działań w celu ciągłego doskonalenia oraz wzrostu efektywności i skuteczności realizowanych w Spółce procesów i działań mających wpływ na jakość świadczonych usług oraz wzrostu zadowolenia Klientów.

System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, jest narzędziem realizacji misji naszej spółki, którą jest zapewnienie komfortu cieplnego Mieszkańcom, instytucjom i przedsiębiorstwom na terenie Elbląga i okolic, przy zagwarantowaniu ciepła pewnego, bezpiecznego i konkurencyjnego cenowo,  jak również świadczenie usług w zakresie budowy węzłów i wewnętrznych instalacji odbiorczych o najwyższym standardzie.

System ten jest zatem jednym z istotnych narzędzi służących do dostarczania naszym Klientom ciepła w sposób odpowiedzialny gwarantując jednocześnie, że zamierzona jakość, zgodnie z obecnymi i przyszłymi potrzebami Klientów, w zakresie dostaw ciepła będzie osiągana.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016