System Zarządzania Jakością

Od 1999 roku EPEC Sp. z o.o. w Elblągu posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością (SZJ). Jako trzecia firma ciepłownicza w Polsce, w dniu 10 czerwca 1999 r. uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9002:1994 (obecnie ISO 9001:2008) przyznany przez brytyjską jednostkę certyfikującą Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA Ltd). Zakres przyznanego certyfikatu obejmuje produkcję, przesył i dystrybucję ciepła.

Co trzy lata System Zarządzania Jakością poddawany jest z pozytywnym skutkiem auditom mającym na celu odnowienie certyfikatu. W wyniku ponownego auditu certyfikującego na zgodność SZJ z wymaganiami normy EN – ISO 9001:2008 przeprowadzonego w maju 2014 r. przez firmę LRQA Polska, certyfikat jakości utrzymał swoją ważność do 30 czerwca 2017 roku.

Odnowienie certyfikatu obliguje nas do kontynuacji działań w celu ciągłego doskonalenia oraz wzrostu efektywności i skuteczności realizowanych w spółce procesów i działań mających wpływ na jakość świadczonych usług oraz utrzymania pozytywnego wizerunku firmy.  Certyfikat jest także świadectwem naszej solidności
i wiarygodności wobec odbiorców.

 

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Polityką Jakości nadrzędnym celem spółki jest zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom, instytucjom i przedsiębiorstwom naszego miasta. Gwarancją naszej wiarygodności oraz zgodnej ze standardami jakościowymi obsługi Odbiorców i niezawodnej dostawy ciepła jest:

  • wdrażanie najnowszych technologii o wysokiej efektywności energetycznej
    i przyjaznych środowisku,
  • zwiększenie udziału Ciepła Systemowego w lokalnym rynku ciepłowniczym,
  • podnoszenie sprawności technicznej i rozwój systemu ciepłowniczego,
  • skuteczne postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
  • podejmowanie działań w kierunku racjonalizacji zużycia ciepła,
  • optymalizacja kosztów gwarantujących konkurencyjne ceny usług,
  • stałe doskonalenie metod pracy w zakresie obsługi Klientów,
  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników.

 

Skutecznie wdrożony i ciągle doskonalony w oparciu o normę EN–ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością preferujący orientację na klienta i podejście procesowe do zarządzania gwarantuje, że zamierzona jakość zgodnie z obecnymi i przyszłymi potrzebami klientów w zakresie zaopatrzenia w ciepło będzie osiągana.

System Zarządzania Jakością


Zobacz wszystkie galerie
Chcesz być z nami na bieżąco?
Dodaj swój adres do naszego newslettera...

DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016