Nadzór nad infrastrukturą

Monitoring węzłów cieplnych

Proces budowy monitoringu węzłów cieplnych został rozpoczęty w EPEC Sp. zo.o. w 2005 roku. Podstawowym celem budowy systemu monitoringu węzłów i rozdzielni cieplnych było stworzenie infrastruktury (systemu danych), umożliwiającej polepszenie parametrów eksploatacyjnych sieci i pozwalającej na zbieranie, archiwizację i raportowanie danych analitycznych.

System funkcjonujący w EPEC umożliwia:

  • wczesne wykrywanie awarii i uszkodzeń zaistniałych na obiektach cieplnych
  • zbieranie danych analitycznych
  • kontrolę poprawności parametrów dostawy ciepła, gwarantujące jakość i ciągłość dostaw
  • możliwość zdalnego dokonania zmiany nastaw parametrów czynnika grzewczego
  • kontrolę ubytków czynnika grzewczego

W systemie zdalnego monitoringu pracuje obecnie 618 szt. węzłów cieplnych, które nadzorowane są przy wykorzystaniu programu nadrzędnego PRO-2000 należącego do grupy nowoczesnych - wykorzystujących najnowsze osiągnięcia techniki cyfrowej - systemów SCADA.

Do monitorowania parametrów pracy węzłów cieplnych, zostały wykorzystane regulatory pogodowe, natomiast przesył danych z węzłów grupowych i indywidualnych prowadzony jest przy wykorzystaniu łączy ethernetowych sieci lokalnego dostawcy usługi oraz sieci komórkowej w technologii GPRS.

Funkcjonalność programu nadrzędnego, umożliwia zdalne sterowanie układem (węzłem) poprzez zmianę takich parametrów jak: krzywa grzania, przesuniecie krzywej grzania, temp. minimalna i maksymalna, temp. letniego wyłączenia c.o.

monitoring węzłów cieplnych
Monitoring węzłów cieplnych (obraz synoptyki przykładowego węzła cieplnego)

Stacjonarny system zdalnego odczytu liczników ciepła

W celu kontynuacji rozwijanego monitoringu parametrów czynnika grzewczego EPEC rozpoczął w roku 2012 budowę na terenie Elbląga stacjonarnego systemu telemetrycznego do radiowego zdalnego odczytu ciepłomierzy, zamontowanych w węzłach cieplnych nie będących własnością EPEC.

Pierwszy etap prac został zakończony pod koniec maja 2013roku i objął swym zasięgiem 780 szt. budynków jednorodzinnych.

W latach 2013-2017 Spółka objęła systemem radiowego odczytu kolejne obiekty cieplne osiągając do końca 2017 roku wynik 1376 szt. odczytywanych zdalnie ciepłomierzy.

Po 2018 roku nowe zestawy odczytu radiowego będą montowane na bieżąco np.: w przypadku przyłączenia do m.s.c. nowych odbiorców.

Funkcjonowanie systemu stacjonarnego pozwala na:

  • uzyskanie możliwości bardzo częstego (minimum raz dobę), a dla wyznaczonych obszarów jeszcze krótszego interwału czasowego, automatycznego odczytywania aktualnego zużycia ciepła objętych odczytem obiektów
  • monitorowanie parametrów czynnika grzewczego, potencjalnych usterek czy też prób ingerowania w system pomiaru ciepła
  • podjęcia interwencji w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania urządzenia pomiarowego
  • zredukowanie ilości obchodów wykonywanych obecnie przez pracowników EPEC
  • bezproblemowe zasilania odczytami systemu bilingowego przedsiębiorstwa

synoptyka AIUT
Stacjonarny system zdalnego odczytu liczników ciepła (przykładowa synoptyka systemu AIUT Sp. z o.o.)

schemat systemu zdalnego odczytu
Schemat poglądowy urządzeń wykonawczych składających się na stacjonarny system zdalnego odczytu liczników ciepła

System przesyłowy

Budowa systemu monitorowania parametrów pracy miejskiej sieci ciepłowniczej została rozpoczęta w latach 90-tych, dając w ten sposób możliwość śledzenia pracy m.s.c oraz regulacji parametrów eksploatacyjnych służbom technicznym Spółki.

W latach 2009 do 2012 nastąpiła modernizacja układów wykonawczych w zakresie wymiany regulatorów MRP na sterowniki swobodnie programowalne dające szerokie możliwości komunikacyjne i transmisyjne. Rok 2017 to kompleksowa wymiany sterowników punktów regulacyjnych, na uniwersalne sterowniki PLC PCD2.M4 w których zastosowana została nowoczesna, bezbateryjna technologia FRAM która zabezpiecza zasoby sterownika podczas awarii zasilania.

Obecnie system telemetryczny m.s.c. obejmuje swoim zakresem 17 obiektów, są to głównie komory ciepłownicze oraz punkty pomiaru podstawowych parametrów i ilości wyprodukowanego ciepła w źródłach.

W 10 obiektach telemetrycznych istnieje możliwość zdalnej regulacji (z pozycji stanowiska dyspozytora) nastaw klap regulacyjnych oraz pomp co umożliwia stały nadzór nad systemem przesyłu.

Jako urządzenia do transmisji danych wykorzystywane są radiomodemy Racom pracujące w paśmie częstotliwości na korzystanie z której, EPEC Sp. z o.o. posiada Pozwolenie Radiowe wydane przez UKE.

Funkcjonujące radiomodemy (19 sztuk) to nowoczesne 2-zakresowe urządzenia transmisyjne serii RIPEX, które w latach 2014-15 zastąpiły dotychczasowe przestarzałe radiomodemy.

System nadrzędny umożliwia zbieranie i archiwizację danych natomiast stanowisko dyspozytorskie do monitorowania pracy m.s.c. znajduje się w budynku przy ul. Fabrycznej 3. Oprogramowanie nadrzędne to: Control Maestro.

telemetria systemu przesyłowego
Telemetria i telemechanika systemu przesyłowego (obraz synoptyki parametrów w źródłe)


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016