Nadzór nad infrastrukturą

Monitoring węzłów i rozdzielni cieplnych

Podstawowym celem budowy systemu monitoringu węzłów i rozdzielni cieplnych jest stworzenie infrastruktury (systemu danych) umożliwiającej polepszenie parametrów eksploatacyjnych sieci, pozwalającej na zbieranie, archiwizację oraz raportowanie danych analitycznych.

System taki umożliwia w szczególności:

  • wczesne wykrywanie awarii i uszkodzeń zaistniałych na obiektach cieplnych

  • zbieranie danych analitycznych

  • kontrole poprawności parametrów dostawy ciepła, gwarantujące jakość i ciągłość dostaw

  • możliwość zdalnego dokonania zmiany nastaw parametrów czynnika grzewczego

  • kontrole ubytków czynnika grzewczego.

W systemie znajdują się również dane dotyczące informacji o zużyciach ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dane te zasadniczo obniżają koszty odczytu urządzeń pomiarowych, pozwalają na szybką reakcję w stanach awaryjnych oraz ułatwiają lokalizację ubytków czynnika grzewczego w instalacjach c.o.

Wprowadzony przez EPEC program budowy systemu monitorowania w latach 2005-2006 objął w sumie 72 obiekty cieplne:

  • 20 węzłów grupowych

  • 30 węzłów indywidualnych

  • 22 rozdzielnie cieplne.

W kolejnych latach spółka planuje dalszy rozwój monitoringu co pozwoli na pełną kontrolę nad pracą całego systemu energetycznego w mieście.

Budowa systemów monitoringu prowadzi do wymiernych korzyści finansowych zarówno dla dostawcy jak i odbiorcy ciepła. Szybka reakcja na zaistniałe stany awaryjne pozwala na wcześniejsze i trafne zdiagnozowanie awarii oraz szybką interwencję służb eksploatacyjnych.

Chcesz być z nami na bieżąco?
Dodaj swój adres do naszego newslettera...

DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016