Infrastruktura techniczna

Miejski system ciepłowniczy tworzą:

 • Źródła ciepła
 • Sieci ciepłownicze
 • Grupowe węzły cieplne (stacje wymiennikowe)
 • Indywidualne węzły cieplne
 • Rozdzielnie cieplne
 • Instalacje wewnętrzne w budynkach

System ciepłowniczy miasta Elbląga obejmuje sieć o łącznej długości 195,84 km, która zasilana jest z dwóch źródeł ciepła:

 • Elektrociepłowni Elbląg,
 • Ciepłowni Dojazdowa.

EPEC eksploatuje w systemie przesyłowym odcinki sieci wybudowane od 1956 roku. Zasilanie miasta w ciepło odbywa się poprzez 2 główne sieci magistralne:

 • Północ
 • Wschód

Średnice sieci ciepłowniczej wynoszą od Dn 20 do Dn 600.

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej przedstawia się następująco:

 • Sieci wysokoparametrowe – 164,51 km,
  • w tym preizolowane – 104,89 km,
 • Sieci niskoparametrowa – 31,33 km,
  • w tym preizolowane – 5,19 km,
 • Razem długość sieci – 195,84 km,
  • w tym preizolowane razem – 110,08 km.

Dostawa ciepła do poszczególnych obiektów odbywa się za pośrednictwem grupowych węzłów cieplnych, indywidualnych węzłów cieplnych oraz rozdzielni ciepła. EPEC dostarcza ciepło do 2116 węzłów. Na majątku Spółki znajduje się obecnie 27 stacji cieplnych, 967 węzłów cieplnych oraz 169 rozdzielni ciepła.

Do 1998 r. w ramach modernizacji firma wyposażyła wszystkie swoje węzły ciepłownicze w układy automatycznej regulacji pozwalającej Odbiorcom na racjonalne oraz oszczędne korzystanie z ciepła. Węzły te zostały również opomiarowane licznikami energii cieplnej a około 90 % zostało wyposażonych w regulatory natężenia przepływu.

EPEC jest przedsiębiorstwem, które inwestuje w nowoczesne technologie, systematycznie modernizuje sieć cieplną wymieniając ją na technologię rur preizolowanych, zapewniającą mniejsze straty ciepła.


 

Nadzór nad miejskim systemem ciepłowniczym jest wspomagany przez system monitoringu i wizualizacji sieci i obiektów cieplnych. Nadzorowanie dostawy ciepła odbywa się w sposób ciągły, który umożliwia szybkie reagowanie służb eksploatacyjnych w przypadku awarii oraz nieprawidłowości w działaniu pracy węzłów.

Ochrona środowiska

Działalność spółki jako przedsiębiorstwa zajmującego się zarówno przesyłem jak i produkcją ciepła prowadzona jest w trosce o środowisko naturalne. Głównym obszarem działań firmy w zakresie ochrony środowiska jest dążenie do systematycznego ograniczania negatywnego wpływu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, pochodzących ze spalania.

EPEC stosuje technologie przyjazne środowisku, eksploatuje obiekty (kotłownie), które z myślą o otoczeniu i zachowaniu środowiska naturalnego są ciągle modernizowane.

Nasze podstawowe działania proekologiczne:

 • modernizacja urządzeń odpylających w ciepłowni Dojazdowa,
 • modernizacja kotła wodnego WR-5 i przystosowanie go do spalania mieszanki energetycznej (miał węglowy i zrębki drewna),
 • rozbudowa systemu monitoringu sieci oraz obiektów ciepłowniczych,
 • modernizacja sieci cieplnej - wymiana sieci wykonanych w tradycyjnej technologii na przewody preizolowane,
 • wprowadzenie pełnej automatyki pogodowej na własnych węzłach cieplnych.

Dołączone pliki:

Stan na dzień: 2021-04-12


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016