Infrastruktura techniczna

Miejski system ciepłowniczy tworzą:

 • Źródła ciepła
 • Sieci ciepłownicze
 • Grupowe węzły cieplne (stacje wymiennikowe)
 • Indywidualne węzły cieplne
 • Rozdzielnie cieplne
 • Instalacje wewnętrzne w budynkach

System ciepłowniczy miasta Elbląga obejmuje sieć o łącznej długości 195,20 km, która zasilana jest z dwóch źródeł ciepła:

 • Elektrociepłowni Elbląg,
 • Ciepłowni Dojazdowa.

EPEC eksploatuje w systemie przesyłowym odcinki sieci wybudowane od 1956 roku. Zasilanie miasta w ciepło odbywa się poprzez 2 główne sieci magistralne:

 • Północ
 • Wschód

Średnice sieci ciepłowniczej wynoszą od Dn 20 do Dn 600.

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej przedstawia się następująco:

 • Sieci wysokoparametrowe – 155,20 km,
  • w tym preizolowane – 88,10 km,
 • Sieci niskoparametrowa – 40,00 km,
  • w tym preizolowane – 5,10 km,
 • Razem długość sieci – 195,20 km,
  • w tym preizolowane razem – 93,20 km.

Dostawa ciepła do poszczególnych obiektów odbywa się za pośrednictwem grupowych węzłów cieplnych, indywidualnych węzłów cieplnych oraz rozdzielni ciepła. Ogółem EPEC dostarcza ciepło do 2504 budynków, znajdujących się na terenie miasta, z czego na majątku Spółki znajduje się obecnie 29 stacji cieplnych, 832 węzłów cieplnych oraz 277 rozdzielni ciepła.

Do 1998 r. w ramach modernizacji firma wyposażyła wszystkie swoje węzły ciepłownicze w układy automatycznej regulacji pozwalającej Odbiorcom na racjonalne oraz oszczędne korzystanie z ciepła. Węzły te zostały również opomiarowane licznikami energii cieplnej a około 90 % zostało wyposażonych w regulatory natężenia przepływu.

EPEC jest przedsiębiorstwem, które inwestuje w nowoczesne technologie, systematycznie modernizuje sieć cieplną wymieniając ją na technologię rur preizolowanych, zapewniającą mniejsze straty ciepła.


Nadzór nad miejskim systemem ciepłowniczym jest wspomagany przez system monitoringu i wizualizacji sieci i obiektów cieplnych. Nadzorowanie dostawy ciepła odbywa się w sposób ciągły, który umożliwia szybkie reagowanie służb eksploatacyjnych w przypadku awarii oraz nieprawidłowości w działaniu pracy węzłów.

Ochrona środowiska

Działalność spółki jako przedsiębiorstwa zajmującego się zarówno przesyłem jak i produkcją ciepła prowadzona jest w trosce o środowisko naturalne. Głównym obszarem działań firmy w zakresie ochrony środowiska jest dążenie do systematycznego ograniczania negatywnego wpływu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, pochodzących ze spalania.

EPEC stosuje technologie przyjazne środowisku, eksploatuje obiekty (kotłownie), które z myślą o otoczeniu i zachowaniu środowiska naturalnego są ciągle modernizowane.

Nasze podstawowe działania proekologiczne:

 • modernizacja urządzeń odpylających w ciepłowni Dojazdowa,
 • modernizacja kotła wodnego WR-5 i przystosowanie go do spalania mieszanki energetycznej (miał węglowy i zrębki drewna),
 • rozbudowa systemu monitoringu sieci oraz obiektów ciepłowniczych,
 • modernizacja sieci cieplnej - wymiana sieci wykonanych w tradycyjnej technologii na przewody preizolowane,
 • wprowadzenie pełnej automatyki pogodowej na własnych węzłach cieplnych.

Dołączone pliki:

Stan na dzień: 2017-03-31

Chcesz być z nami na bieżąco?
Dodaj swój adres do naszego newslettera...

DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016