Historia

do 30.06.1966 r.

Eksploatacja sieci cieplnej oraz lokalnych źródeł ciepła prowadzona jest przez Elektrociepłownię Elbląg oraz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Elblągu.

01.07.1966 r.

Na mocy uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu powstaje i rozpoczyna działalność Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Na majątek EPEC trafia: 37 kotłowni, 8.8 km sieci cieplnej, łączna ilość ogrzewanych budynków: 210.

01.07.1975 r.

W konsekwencji podziału administracyjnego kraju następuje przekształcenie EPEC-u w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. WPEC przejmuje agendy, majątek i działalność branży ciepłowniczej w Braniewie, Kwidzynie, Malborku, Sztumie, Nowym Dworze Gd. wraz z ich oddziałami terenowymi.

30.09.1991 r.

Wobec wprowadzenia przepisów o samorządach terytorialnych następuje podział WPEC na 11 samodzielnych przedsiębiorstw i wyodrębnienie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC).

02.11.1992 r.

Powstaje Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako jednoosobowa spółka Gminy Miasta Elbląg.

04.08.1997 r.

Przejęcie od Elbląskich Zakładów Naprawy Samochodów Ciepłowni przy ul. Dojazdowej.

09.03.1998 r.

Włączenie ciepłowni przy ul. Dojazdowej do m.s.c. jako źródła szczytowo-awaryjnego.

12.11.1998 r.

Urząd Regulacji Energetyki w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Energetyczne wydaje decyzje o przyznaniu EPEC trzech koncesji na: wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz obrót ciepłem.

10.06.1999 r.

EPEC jako trzecia firma ciepłownicza w Polsce otrzymuje certyfikat zgodności systemu zapewnienia jakości z normą PN-ISO 9002:1994.

13.06.2002 r.

Urząd Regulacji Energetyki wydaje decyzję zmieniającą koncesję na wytwarzanie ciepła pozwalającą na wprowadzenie ciepłowni przy ul. Dojazdowej do pracy w ruchu ciągłym.

13.06.2002 r.

EPEC otrzymuje certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą EN-ISO 9001:2000.

6.07.2010 r.

EPEC otrzymuje certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą EN-ISO 9001:2008.

13.11.2017 r.

EPEC otrzymuje certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą EN-ISO 9001-2015.


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016