Władze Spółki

W ramach obowiązującej formy prawnej w spółce funkcjonują następujące organa:

Zgromadzenie Wspólników

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników zgodnie z umową spółki wykonuje Prezydent Miasta Elbląga.

Rada Nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, która składa się z 4 do 6 członków powołanych na okres 3-letniej wspólnej kadencji.

Skład Rady Nadzorczej EPEC Sp. z o.o. powołanej na wspólną kadencję 2021-2023:

1.    Henryk Wronkowski - przewodniczący
2.    Janusz Nowak - członek
3.    Wojciech Gierszewski - sekretarz
4.    Grzegorz Adamowicz – członek
5.    Andrzej Kadamus - członek
 

Zarząd Spółki

Przedsiębiorstwem zarządza i reprezentuje je na zewnątrz jednoosobowy Zarząd Spółki. Funkcję Prezesa Zarządu pełni

  • Andrzej Kuliński

Dyrektorzy pionów wykonawczych:

  • Edward Atanasiu - Dyrektor ds. Zarządzania Infrastrukturą
  • Grażyna Bogus – Dyrektor ds. Finansowych

 


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016