Prawo w energetyce

Podstawą prawną funkcjonowania sektora energetycznego, w tym rynku ciepła jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.348 z późniejszymi zmianami/ - link.

Na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne wydane zostały rozporządzenia wykonawcze wprowadzające m.in. regulacje w zakresie przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych, praw i obowiązków stron zawieranych umów jak i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią cieplną. Są to w szczególności:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych - treść rozporządzenia (PDF, ~800KB).

  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło - treść rozporządzenia (PDF, ~420KB).

Wykaz i treść aktów prawnych, orzeczeń sadowych i komentarzy dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego, w tym rynku ciepła znaleźć można na stronach Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem http://www.ure.gov.pl/.

Dołączone pliki:
DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016