Wniosek o przyłączenie

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oferuje Państwu dostawę energii cieplnej za pomocą miejskiego systemu ciepłowniczego.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i nowoczesnych rozwiązań technologicznych zapewniamy Państwu wysoką jakość i bezpieczeństwo dostarczanego ciepła, korzystne warunki przyłączenia istniejących i nowoprojektowanych obiektów oraz oszczędną eksploatację.

Ciepło przez Nas dostarczane jest:

 • bezpieczne (nie ma zagrożenia wybuchem, porażenia prądem),
 • przyjazne środowisku,
 • o stabilnych i konkurencyjnych cenach.

Naszym klientom gwarantujemy:

 • niskie koszty przyłączenia,
 • komfort i bezpieczeństwo,
 • ciągłość i niezawodność dostaw.

Aby zostać odbiorcą ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej należy:

 1. Złożyć w siedzibie EPEC Sp. z o.o. ul. Fabryczna 3 pisemny wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Wzór takiego wniosku można otrzymać w Dziale Rozwoju (pokój nr 204) lub pobrać ze strony internetowej.

  Wymagane dokumenty:
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania
  z obiektu do którego będzie doprowadzone dostarczane ciepło. W przypadku wstępnych warunków przyłączenia dokument ten nie jest wymagany,
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
 • Plan sytuacyjny wraz z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby węzła cieplnego.

W przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej Wspólnoty Mieszkaniowej dodatkowo wymagane jest:

 • Uchwała wspólnoty o przyłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej podpisana przez wszystkich członków wspólnoty,
 • Umowa o administrowanie nieruchomością,
 • Dokument potwierdzający powołanie Wspólnoty.

Wypełniony wniosek można:

 • przesłać pocztą na adres EPEC Sp.z o.o.,
 • złożyć osobiście.

EPEC Sp. z o.o. określi warunki techniczne przyłączenia (ważne 2 lata) i przedstawi projekt (wstępną wersję) umowy o przyłączenie do sieci.

 1. Podpisać umowę o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W umowie w sposób szczegółowy zostanie określony m.in. zakres prac stron, ponoszone koszty oraz obowiązki stron.

 1. Wykonać na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych dokumentację techniczną (projekt) węzła cieplnego.
 2. Uzgodnić dokumentację techniczną (projekt ) w EPEC Sp. z o.o.

Projekt do uzgodnienia należy złożyć w Dziale Rozwoju.

 1. Zgłosić gotowość do odbioru technicznego węzła cieplnego.
 2. Podpisać umowę sprzedaży ciepła (Dział Obsługi Odbiorców). Na podstawie zawartej umowy i po protokolarnym odbiorze przyłącza i węzła cieplnego nastąpi uruchomienie dostarczania ciepła.

Każdy złożony wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Szczegółowych informacji udzieli:

Dział Rozwoju
tel. 55 61-13-273, 55 61-13-351, 55 61-13-274.

 

Dołączone pliki:

Schemat postępowania podczas przyłączenia do sieci cieplnej (pdf)

Wniosek o określenie warunków przyłączenia (docx)

 


DANE KONTAKTOWE
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Centrala: 55 6113 200
Faks: 55 6113 395
Sekretariat Zarządu: 55 6113 203
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
993             (numer bezpłatny)
55 6113 269 (numer płatny)
   
  Zobacz szczegóły >>
Mapa strony »
Kanał RSS »
Projekt i wykonanie   Agencja Reklamowa GABO © 2016